Ποιοτικός έλεγχος

Κάθε χρόνο οι συλλογές μας είναι διαφορετικές. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ποιότητά μας. Συλλογή με τη συλλογή, χρόνο με το χρόνο, η ποιότητά μας παραμένει πάντα η ίδια.

Στη Davaris Textiles όταν λέμε ότι τα υφάσματα μας είναι υψηλής ποιότητας το εννοούμε. Γιατί για εμάς, η ποιότητα δεν είναι κάτι υποκειμενικό, αλλά ένα αντικειμενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τους αυστηρότερους εργαστηριακούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου στην εταιρία μας.

Το έμπειρο προσωπικό μας, κάνοντας χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, εξετάζει τα υφάσματά μας για να εντοπίσει τυχόν ελαττώματα. Ο ποιοτικός έλεγχος, όμως, δεν αφορά μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές τίθενται από την αγορά. Ορισμένοι πελάτες μας έχουν εξειδικευμένες προσωπικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, και εμείς έχουμε τα μέσα αλλά και τη διάθεση να τις εξυπηρετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, στη Davaris Textiles η ποιότητα μας είναι πάντα ίδια.